חזרה

סילבוס

מספר קורס 1261-3458-01
שם הקורס שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בסטארט-אפים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים עם התמחות בניהול פיננסי
מרצה מר מיכאל גליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gallym@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר קיץ תשפ"ב
יום ו
שעות 09:00-11:45
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 105
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מיועד לספק מסגרת וכלים לקבלת החלטות שיווק, מכירות ופיתוח עסקי שרלבנטיות ליזמות חדשנית בתנאי אי וודאות.
בישראל זירת סטרט-אפים מאוד פעילה. נכון לראשית 2020 יש כ- 6,100 חברות פעילות, אותן ניתן להגדיר כסטרט-אפים.
לפי מחקרים, רוב הסטרט-אפים שנכשלים, אינם נכשלים בגלל כשלון טכנולוגי בפיתוח, אלא דווקא בגלל החלטות הקשורות לשיווק.
תהליך התפתחות היזמות עובר משלב הרעיון הראשוני, הערכת ההזדמנות, דרך הפיתוח, הביטא, הלקוח הראשון, החדירה הראשונית ומגיע לשלב הצמיחה תוך ביסוס יתרון תחרותי. במסגרת תהליך זה הצוות המוביל מתמודד עם דילמות שיווקיות מורכבות, בעלות מאפיינים ייחודיים, רובן מול לקוחות מחוץ לישראל, בסביבות עסקיות לא מוכרות עם פערים תרבותיים.
אין פתרון אוניברסאלי בשיווק, אך על בסיס ניסיון אמפירי רב בחו"ל וגם בארץ גובשו תפיסות ושיטות להתמודדות עם הסוגיות השיווקיות הידועות, תוך התאמה לעולם הסטרט-אפים.
תפיסות אלו החלו להיות מוטמעות גם בארגונים וותיקים בענפים כמו: בנקאות, ביטוח, בטחון, תעשיה מסורתית וכיו"ב שמעוניינים להוביל תהליכי חדשנות.
הקורס מיועד להציג בפני הסטודנטים את תפקיד השיווק (המכירות והפיתוח העסקי) בסטרט-אפים מיום ההקמה ועד לתחילת הצמיחה, לסייע להם להתמודד עם דילמות שיווקיות, לקבל החלטות ולהוציאן לפועל. התכנים רלבנטים גם למנהלים בענפים מסורתיים השואפים לאמץ תפיסות מתקדמות של פיתוח והחדרת מוצרים חדשנים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00