חזרה

סילבוס

מספר קורס 1261-7301-01
שם הקורס פרויקט: הערכת שווי חברות
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים עם התמחות בניהול פיננסי
מרצה מר עודד ברוורמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: braver@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול
אופן ההוראה פרוייקט
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 13/02/2022 - 03/06/2022
יום ו
שעות 11:15-14:00
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 406
גולדשטיין
הלימודים מתקיימים כל שבוע בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס נועד לספק כלים וידע הדרושים לביצוע הערכה עצמאית של הערכת שווי של חברות ועסקים. הקורס יעסוק בהיבטים התיאורטיים והמעשיים של הערכת שווי וכן בביצוע הערכות שווי בפועל. הפרויקט מורכב ממשימות שונות הבונות את הערכת השווי. מלבד ההרצאות, במהלך הסמסטר יוקצו שיעורים בהם הסטודנטים ידרשו להציג בכיתה חלקים מעבודתם, תוך קיום דיון כיתתי ומשוב על הצגתם.
במהלך הקורס נדון בשלבים השונים הנדרשים לצורך ביצוע הערכת שווי חברה ובבעיות התיאורטיות והמעשיות מולם ניצב מעריך השווי בכל שלב, תוך שימת דגש על דרכי הפתרון המעשיים להתמודדות עם הבעיות השונות.
התלמידים ידרשו ליישם את הנלמד בכיתה ע"י ביצוע הערכת שווי של חברה ציבורית. הערכת השווי תתבסס על עקרונות מודל ה-DCF ותכלול התייחסות לכלל הנושאים שנלמדו בכיתה. פרויקט הערכת השווי יבנה במהלך הסמסטר, ויוגש בסופו.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול המימון (12612410) +דיווח כספי ובקרה בארגונים (12612321) אוניהול המימון (12312410) +דיווח כספי ובקרה בארגונים (12312321) אוניהול המימון (12642410) +דיווח כספי ובקרה בארגונים (12642321)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00