חזרה

סילבוס

מספר קורס 1264-2212-41
שם הקורס ניהול אנשים ומערכות- מאקרו
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים-התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות
מרצה פרופ' אורלי יחזקאלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: orlyy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
טווח תאריכים 06/12/2020 - 17/01/2021
יום א
שעות 15:45-18:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר, קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אירגונים ומנהלים חווים בימים אלה טלטלות ושינויים משמעותיים, כתוצאה ממגיפה עולמית ומשבר כלכלי חריג, לצד קצב ועוצמת שינויים טכנולוגים, דמוגראפיים, סוציו-תרבותיים, רגולטורים, וכמובן פוליטיים וגיאופוליטיים. עולם העבודה העתידי כבר כאן, אירגונים צריכים להיערך ל"נורמליות החדשה" אליה נקלענו באמצעות מבנים, תהליכים, תרבות ובעיקר ? תפיסות ניהוליות חדשות, לעיתים כאלו ששוברות פרדיגמות קיימות.
במהלך הקורס יוצגו תיאוריות, מסגרות התייחסות ומושגים העשויים לסייע להבנה טובה יותר של תפקוד אירגונים מסורתיים ומודרניים וניהולם במציאות החדשה
בכוונת הקורס לשאוב לא רק מהידע הפורמלי שיוצג, אלא גם מנסיונם העשיר של המשתתפים. לפיכך ישלב הקורס הרצאות, דיונים כיתתיים, ניתוח ארועים והמחשות (קטעי וידאו).לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00