חזרה

סילבוס

מספר קורס 1264-2213-41
שם הקורס ניהול אנשים ומערכות- מיקרו
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים-התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות
מרצה ד"ר טליה פפרמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: taliapfe@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
טווח תאריכים 18/10/2020 - 04/12/2020
יום ו
שעות 09:45-12:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר, קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס
קורס ליבה.

תיאור הקורס ומטרותיו

הקורס נועד לשפר את יכולות הניהול של הסטודנטים . הוא עוסק בתהליכים הקשורים בהתנהגות של הפרט והקבוצה במסגרת הארגונית. במסגרת הקורס ילמדו נושאים הקשורים לאישיות הפרט, לעמדותיו ויחסיו עם הזולת, למערכת המניעים שלו וליחסיו עם הסובבים אותו בארגון.
לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00