חזרה

סילבוס

מספר קורס 1264-2322-41
שם הקורס אסטרטגיה למנהלים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים-התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות
מרצה ד"ר גיל שרוניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: sharonigil@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
טווח תאריכים 18/10/2020 - 29/11/2020
יום א
שעות 15:45-18:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר, קורס היברידי משלב למידה בכיתה ולמידה מקוונת
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס
קורס ליבה.
קורס זה מהווה מבוא לתחום האסטרטגיה אשר עוסק בתהליכי הניתוח והתכנון הנדרשים מפירמות על מנת להשיג יתרון תחרותי בר-קיימא מול מתחרים.
מטרת הקורס לבחון את העקרונות הבסיסיים הנדרשים לצורך ניתוח ותכנון אסטרטגיים: מטרות הפירמה, ניתוח הסביבה העסקית שבה היא פועלת,
ניתוח היכולות והמשאבים העומדים לרשות הפירמה, גורמי מפתח להצלחה בענף ובחינת דרכי פעולה חלופיות לשימור ושיפור ההישגים העסקיים של הפירמה.


לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00