חזרה

סילבוס

מספר קורס 1264-2411-41
שם הקורס ניהול טכנולוגיה ומידע
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים-התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות
מרצה פרופ' גל אסטריכר-זינגרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: galos@tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
טווח תאריכים 02/05/2021 - 18/06/2021
יום א
שעות 15:45-18:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר, קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס
קורס ליבה.

הקורס מציע הזדמנות להתמודדות מושכלת של מנהלים עם ההזדמנויות והאתגרים העסקיים שמציבות טכנולוגיות המידע בארגון העכשווי. בפרט, הקורס מתמקד בשילוב משאבי המידע הארגוני בתהליכי קבלת ההחלטות הניהוליות ובאסטרטגיה הארגונית ובתפקיד המרכזי של טכנולוגיות מידע בהנעת תהליכים עסקיים, בפיתוח העסקי ובחדשנות מבוססת טכנולוגיה.
הקורס סוקר מושגי יסוד בתחום מערכות המידע ובטכנולוגיות העדכניות של המידע ובוחן את הקשרים בין מערכות המידע למערכים הארגוניים ובין טכנולוגיות המידע לסביבה העסקית. בקורס משולבים אירועים לימודיים המאפשרים התנסות בסיטואציות אותנטיות של ניהול המידע ומערכותיו בארגון.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00