חזרה

סילבוס

מספר קורס 1264-2412-41
שם הקורס ניהול התפעול
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים-התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות
מרצה ד"ר נועם שמירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nshamir@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול , חדר: 455
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
טווח תאריכים 11/12/2020 - 22/01/2021
יום ו
שעות 11:15-14:00
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר, קורס היברידי משלב למידה בכיתה ולמידה מקוונת
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס
קורס ליבה.


הקורס מציג מתודולוגיות להשבחת ערך של ארגון - למטרות רווח או ללא מטרות רווח. הערך הוא לבעלי המניות , לעובדים ולסביבה. הקורס מתחיל ממיפוי זירת הפעולה של הארגון - ה-ARENA והבנה של מגוון הארכיטקטורות היצירתיות העומדות בפניו. בהמשך מתוארות מתודולוגיות לאבחון הזדמנויות ליצירת ערך, אמידת ערכן והגשמתן. הקורס מכסה את מלוא המנעד מרמת ה-Megatrends דרך התהליכים בארגון ועד איתור מאיצי הערך הרלוונטיים בארגון, והכלים ליצירת ערך ולשיפור ביצועי הארגון. הקורס יתמקד במאיצי ערך הקשורים במדדי ביצוע, תפעול, טכנולוגיה, פיתוח, תמחיר, המחרה ומכירות, ויפתח חשיבה מערכתית אינטגרטיבית של הארגון.
לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00