חזרה

סילבוס

מספר קורס 1264-2413-41
שם הקורס ניהול השיווק
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים-התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות
מרצה ד"ר מיכל סרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: serr@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
טווח תאריכים 02/03/2021 - 18/06/2021
יום ו
שעות 08:00-10:45
בניין כיתות דן דוד
חדר 303
הלימודים מתקיימים כל שבוע בתאריכים הרשומים לעיל, קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 2 י"ס
קורס ליבה.

השיווק הנו אבן יסוד לכל הצלחה של ארגון. אולם, ארגונים כיום פועלים בסביבה מורכבת ומאתגרת. פיתוחים טכנולוגיים משנים במהירות את פני השיווק, מעצימים את התחרות ומשפיעים על התנהגות הצרכן החדש. שינויים אלו מחייבים את הפירמות להסתגל במהירות לסביבה המשתנה ולעשות שימוש בכלים ופלטפורמות חדשניים ודיגיטליים. סוד ההצלחה במצב העל-תחרות טמון ביכולת להבין ולנבא את מהלכי השוק ותגובותיו ובאופן ניהול המאמצים לסיפוק הצרכים והרצונות של קהלי מטרה. דהיינו, יצירה והעברה של ערך ללקוח ביעילות רבה יותר מזו של המתחרים המתרגמת לרווחיות לקוחות. לפיכך, בקורס "ניהול השיווק" המטרה הנה ללמוד כיצד עסקים יכולים ליצור ערך לצרכנים באופן העולה על זה המסופק על ידי המתחרים. ניחשף לכלים הדיגיטליים והמחקריים המסייעים למשווק ללמוד על קהלי מטרה שונים ולהתאים להם מוצרים , מחירים מסרים ודרכי שיווק באופן אופטימאלי להשגת יחס המרה מיטבי. וכמו כן, נכיר את הדרכים השונות ליצירת ערך חיי לקוח גבוה ולגיוס, פיתוח ושימור לקוחות המגדילים את רווחיות הארגון לטווח הארוך.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00