חזרה

סילבוס

מספר קורס 1264-3017-01
שם הקורס ניהול סיכונים והזדמנויות בכלי חדשנות יישומית
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים-התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות
מרצה ד"ר משה מנחם ויילרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mweiler@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
טווח תאריכים 05/03/2021 - 30/04/2021
יום ו
שעות 11:15-14:00
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר, קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס
קורס בחירה

ניהול סיכונים והזדמנויות הינו מהתהליכים החשובים ביותר לכל ארגון, מיזם, פרוייקט או סטרטאפ. חשיבותו הרבה של התהליך היא ביכולתו להשפיע פרואקטיבית על ההצלחה או הכישלון במונחי עמידה ביעדים ומטרות. יעדים ומטרות אלו יכולים להיות למשל: עמידה ב- TTM (Time to Market), עלות, ביצועים, איכות, ROI (Return on Investment) ועוד. היכולת להבין ולקשור בין הסיכונים וההזדמנויות ליעדים והמטרות שהוזכרו כמו גם לנהל אותם נכון - הינם בבסיסו של קורס זה.
הקורס יסקור את 6 שלבי ניהול הסיכונים וההזדמנויות בדגש לאחת המכשלות הידועות בתחום, שהינה זיהוי שגוי של סיכונים והזדמנויות. כשל זה מוביל למתן מענה לתחומים פחות חשובים על חשבון אלו הקריטיים שלא נמצאו ולכן אינם מטופלים כלל. כמו כן נסקור את האסטרטגיות השונות במתן מענה לסיכונים ולהזדמנויות.
בדרג האסטרטגי של הארגון, כמו גם בדרג הנהלת מיזם/פרוייקט, יש להשתמש בכלים מתחום החדשנות היישומית וקבלת ההחלטות על מנת לנהל סיכונים והזדמנויות בצורה מאוזנת ומתוחכמת. בקורס זה יוצגו מגוון כלים ושיטות מתחום החדשנות היישומית, שעברו תיקוף בארגונים רבים בהייטק, והמהווים הרבה פעמים Game Changer בסטרטאפים.
הקורס יכיל תרגיל מתגלגל, שידגים ויטמיע בצורה אפקטיבית את השיטות והכלים בנושא קריטי וחשוב זה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00