חזרה

סילבוס

מספר קורס 1264-3215-01
שם הקורס יזמות הלכה למעשה
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים-התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות
מרצה גב' נוגה קפצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nogakap@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
טווח תאריכים 02/05/2021 - 18/06/2021
יום א
שעות 18:45-21:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר, קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס
קורס בחירה.

תיאור הקורס ומטרותיו
הקורס מלמד את אבני היסוד הנחוצות להקמת מיזמים חדשים, ומשלב חומר תאורטי עם דוגמאות אמיתיות של סטארטאפים ישראליים ובינלאומיים. הנושאים הנלמדים בקורס הנם: Customer Development, קרי כיצד לוודא התאמה בין הרעיון לבין השוק; Ideation - כיצד למצוא רעיון לחברת סטארטאפ; מודלים עסקיים; Lean Startup models; שיווק והפצה; בניית צוות; מצגות משקיעים, גיוס כספים, ונושאים נוספים החשובים לבניית סטארטאפ בדרך הנכונה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00