חזרה

סילבוס

מספר קורס 1264-3232-01
שם הקורס ניווט במסע הרעיון להובלת חדשנות ויזמות
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים-התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות
מרצה ד"ר מורן לזרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: moranlazar@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ד
טווח תאריכים 11/02/2024 - 22/03/2024
יום א
שעות 15:45-18:30
בניין לוקיי - ניהול
חדר 004
בנינגה
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

על מנת להוביל בזירה התחרותית והדינאמית של ימנו, יזמים, עובדים וחוקרים נדרשים ליצור פתרונות חדשים על מנת לפתור אתגרים טכנולוגיים, חברתיים וסביבתיים. ניצול רעיונות חדשים מסוג זה הוא מפתח ליזמות וחדשנות.
בקורס זה סטודנטים ילמדו כיצד לנווט במסע הרעיון על מנת להוביל תהליכי יזמות וחדשנות. במסע זה, רעיונות מתפתחים ממושגים ראשוניים ועמומים לקונספטים מוגדרים וברורים יותר שניתן לחלוק עם אחרים ולקדם הלאה.
תוך חשיפה לשלבי מסע הרעיון השונים , סטודנטים ילמדו על זיהוי הזדמנות /אתגר, העלאת רעיונות, הערכת ובחירת רעיונות , תיקוף (ולידציה ) של רעיונות , ושיתוף של הרעיונות הלאה. הקורס יכלול תיאוריות מרכזיות ומחקר הרלוונטי למסע הרעיון היצירתי, יזמות וחדשנות , ויציג תובנות מרכזיות וכלים פרקטיים לעובדים , מנהלים ויזמים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00