חזרה

סילבוס

מספר קורס 1264-3532-01
שם הקורס ניהול מוצר
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים-התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות
מרצה גב' לאה גולדברגרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hagoleshet@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
טווח תאריכים 05/03/2021 - 30/04/2021
יום ו
שעות 08:15-11:00
בניין כיתות דן דוד
חדר 302
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר, קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס
קורס בחירה
ניהול מוצר הינו תפקיד מורכב ומאתגר המשלב יכולות ומתודולוגיות ממספר דיסציפלינות: מינהל עסקים, תעשיה וניהול, כלכלה, שיווק, עיצוב, פיתוח וטכנולוגיה, פסיכולוגיה ועוד. התפקיד, מאפייניו ותחומי האחריות שבו משתנים מחברה לחברה בהתאם למבנה הארגוני והיעדים העסקיים.
הקורס יסקור את ההגדרות והמודלים האפשריים לתפקיד מנהלי מוצר, ויעמוד על חלק מהאתגרים המובנים כחלק מההגדרות והתצורות בארגונים מסוגים שונים. בקורס נאפשר חשיפה למגוון התיאוריות, הכלים והמודלים שיכולים לבוא לידי ביטוי בעבודה בפועל.
משתתפים בקורס זה יחשפו ויפגשו מנהלי מוצר ותיקים וישמעו מהם על דרכם בתעשייה והאתגרים העומדים בפניהם.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00