חזרה

סילבוס

מספר קורס 1264-4001-01
שם הקורס פרוייקטים - אתגרי אסטרטגיה ושיווק
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים-התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות
מרצה מר אורי פז מידןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: upazmeidan@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סדנה
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס 2 י"ס
קורס בחירה. דרישות קדם: סיום בהצלחה לימודי שנה א' במסגרת תכנית "ניהול טכנולוגיה יזמות וחדשנות".
תיאור הקורס ומטרותיו:
הקורס מיועד לסטודנטים, הנמצאים בשלב מתקדם בלימודיהם, לקראת סיום התואר ומחבר בין אתגרי תעשייה אמיתיים, ובין סטודנטים לתואר שני במנהל עסקים.
בתחילת הקורס, מחולקת הכיתה לקבוצות עבודה של 3-5 תלמידים. כל צוות מצוות לחברה ולאתגר ממוקד, שהוגדר מראש במשותף עם החברה, בארגון הנבחר.
האתגרים העסקיים עימם יתמודדו הצוותים יעסקו בהתאמה השיווקית, אסטרטגיה ובאתגרים שיווקים עימם מתמודד הארגון.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00