חזרה

סילבוס

מספר קורס 1411-7640-01
שם הקורס טרנס במשפט
יחידה אקדמית הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן -
משפטים
מרצה ד"ר עדו קטריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: katri@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בשנים האחרונות הנגישות למשפט ולצדק של א.נשים על הקשת הטרנסית עומדת במרכזם של דיונים משפטיים, דיוני מדיניות ודיונים ציבורים בכל רחבי העולם וגם בישראל. רפורמות חוקיות מרחיקות לכת, פסיקות תקדימיות בבית המשפט הגבוהים ביותר ובערכאות בינלאומיות וכן חשיבה מחדש על שורה של פרקטיקות מינהליות, מעצבים מחדש לא רק את היחס המשפטי אל א.נשים על הקשת הטרנסית אלא שורה של הסדרים חוקיים מהותיים כגון: שוויון בין המינים, הפרדה מגדרית במרחבים ציבוריים ובמערכת הענישה, אימהות ואבהות ועוד. בסמינר זה נכיר את עולם התיאוריה המשפטית הטרנסית (Trans Legal Studies) ונתמקד בצמיחתה של הזכות להגדרה עצמית של המגדר. נבחן את הנורמות החדשניות שנולדות במפגש בין עולם המשפט והקשת הטרנסית ואת יישומן בתחומי משפט שונים כגון: משפט חוקתי, הדין הפלילי, משפט בינלאומי, רגולציה מינהלית, דיני רווחה ועבודה, זכויות בריאות וחינוך.

מרכיבי הציון: נוכחות פעילה בשיעורים המבוססת על הכנה לשיעורים: 10%, הצגת רפרט 10%, עבודה סמינריונית 80%.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00