חזרה

סילבוס

מספר קורס 1411-9107-10
שם הקורס חקיקה ורגולציה
יחידה אקדמית הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן -
משפטים
מרצה ד"ר שרון ידיןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: sharon@yadin.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 08:30-10:00
בניין טרובוביץ משפטים
חדר 105
הופיין
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 08:30-10:00
בניין טרובוביץ משפטים
חדר 105
הופיין
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חקיקה ורגולציה הן אבני בניין מרכזיות במשפט המודרני. הקורס יבחן חקיקה ורגולציה כתפוקות הולכות וגדלות של הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, ככלים משפטיים מגוונים להסדרת תחומי פעילות כלכליים וחברתיים במשק, את המוסדות המעורבים ביצירתם ואת ההטיות הפועלות עליהם. הקורס יקנה לסטודנטים כלים לחשיבה ביקורתית על חקיקה ורגולציה מנקודות המבט של המשפט הציבורי ושל תאוריות בחקיקה וברגולציה, הנטועות במגוון דיסציפלינות. לימוד הנושאים השונים ילווה בדיון בפרשות עדכניות ובסוגיות מחיי המעשה, בהן משבר הקורונה, מתווה הגז הטבעי והסדרת שוק האנרגיה, רפורמות צרכניות שונות, ואתגרי הפיקוח על שוק התקשורת. נושאים עיקריים בקורס כוללים את ההשפעות של בעלי עניין על חקיקה ורגולציה במסגרת תופעות דוגמת שבי רגולטורי, לוביזם ודלתות מסתובבות; מבנה ועצמאות מוסדות חקיקה ורגולציה וביקורת שיפוטית ומנהלית על עבודתם; מגמות בחקיקה וכלים רגולטוריים חדשים, דוגמת חוזים רגולטוריים, גילוי מידע וביוש רגולטורי; הליכי חקיקה ורגולציה והערכת יעילותם. בקורס יוצגו מחקרים תאורטיים ואמפיריים חדשים בחקיקה ורגולציה לצד כתיבה קלאסית בתחום, ינותחו פסקי דין מרכזיים של בית המשפט העליון והסדרים חקיקתיים ורגולטוריים, ומתוכננות הרצאות אורח של מחוקקים ורגולטורים בכירים.

מרכיבי הציון: 20% עבודות, 80% בחינה סופית.
אופן הבחינה: ללא ספריםטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00