חזרה

סילבוס

מספר קורס 1500-1000-01
שם הקורס סמינר סוגיות במדעי המוח א
יחידה אקדמית הבית הספר למדעי המוח -
בית הספר למדעי המוח
מרצה פרופ' שגב ברקצרו קשר
מרצה פרופ' גלית יובלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: barakseg@mail.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרת חינוך , חדר: 147
צור קשר דוא"ל: gality@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרת חינוך , חדר: 254
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 18:00-20:00
בניין נפתלי חברה
חדר 201
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הסמינר לתת לתלמידי שנה א של התוכניות השונות של בית הספר סגול למדעי המוח חשיפה ראשונית למבנה ותפקוד המוח מהרמה של הנוירון הבודד ועד המוח בכללותו. נלמד מה התפקיד של הנוירון, איך הו בנוי ופועל על מנת לבצע תפקיד זה, מהם האזורים השונים במוח ועל איזה תפקודים הם אחראיים.
עם סיום הסמינר לסדטונטים תהיה הבנה בסיסית אך מספיקה על מנת להחשף למחקרי המוח השונים הנעשים על ידי חוקרי מוח מאוניברסיטת תל אביב שיציגו את מחקריהם במהלך סמס ב
הוקורס מהווה דרישת קדם לקורס פסיכולוגיה פיזיולוגית ב אך אינו מקנה פטור מהקורס פסיכולוגיה פיזיולוגית א.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

נוכחות

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00