חזרה

סילבוס

מספר קורס 1500-1012-01
שם הקורס מבוא לכימיה
יחידה אקדמית הבית הספר למדעי המוח -
בית הספר למדעי המוח
מרצה פרופ' דפנה בן-בעש"טצרו קשר
צור קשר דוא"ל: dafnab@tlvmc.gov.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין כיתות דן דוד
חדר 112
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

להקנות ידע בסיסי בתחום, להכיר מושגים בסיסיים בכימיה כמותית, כימיה מבנית,
מבנה החומר ותכונות החומריםהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00