חזרה

סילבוס

מספר קורס 1500-2006-01
שם הקורס מבנה המוח - מעבדה
יחידה אקדמית בית הספר סגול למדעי המוח -
בית הספר סגול למדעי המוח
מרצה ד"ר עידו תבורצרו קשר
צור קשר דוא"ל: idotavor@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רפואה-סאקלר , חדר: 631
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס המעבדה במבנה המוח מתקיים במקביל לקורס העיוני (אחת לשבועיים). במסגרת הקורס מבוצעות נתיחות (דיסקציות) של מוח האדם בכדי ללמוד את מבנה המוח וחוט השדרה, קרומי המוח, מסילות החומר הלבן, מערכת החדרים והגרעינים הפנימיים במוח, גזע המוח, כלי הדם והמוח הקטן. הרקע התיאורטי לגבי מבנה ותפקוד המבנים השונים יילמד בקורס העיוני.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00