חזרה

סילבוס

מספר קורס 1501-1027-01
שם הקורס למידה חישובית למדעי המוח
יחידה אקדמית הבית הספר למדעי המוח -
מדעי המוח
מרצה מר צבי ברץצרו קשר
מרצה מר שלומי ליפשיץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: zvibaratz@mail.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן חיים , חדר: 421
צור קשר דוא"ל: shlomyli@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 09:00-12:00
בניין כיתות דן דוד
חדר 112
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס לחשוף את העוסקים בחקר המח לשיטות ויישומים מתחום הלמידה החישובית. שפת התכנות של הקורס הינה שפת פייתון. נושאים: רגרסיה לינארית, רגרסיה לוגיסטית, רגולריזציה, עץ החלטה, יער אקראי, אישכול והורדת מימד.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00