חזרה

סילבוס

מספר קורס 1880-0407-01
שם הקורס קוגניציה בבעלי חיים
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
תכנית "כלים שלובים"/תכניות מיוחדות
מרצה פרופ' דוד עילםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: eilam@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בסנר-זואולוג , חדר: 214
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום
שעות
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תיאור הקורס:
הקורס עוסק בסוגיית היכולות השכליות של בעלי חיים. הנושא, שצובר עניין ויוקרה בשנים האחרונות, בוחן את יכולותיהם השכליות של בעלי חיים בראי היכולות השכליות של בני האדם ומכך הנושאים שמועברים בקורס מוכרים בהקשר של בני האדם לתלמידים מפסיכולוגיה או פילוסופיה. לקורס לא נדרש רקע מוקדם בביולוגיה או רקע כלשהו והצד החזותי מהווה בו מרכיב משמעותי בצורת סרטונים רבים שמדגימים את הנושאים שבקורס.

הקורס, מקיף את הנושאים הבאים:

1. ההתנהגות ככלי להערכה של שכליות בבעלי חיים וכתוצר הסופי של המוח ומערכת העצבים.
2. שכליות (Theory of Mind - ToM) בבעלי חיים ? יש או אין?
3. תפיסת ה"אני": האם בעלי חיים מזהים את עצמם?
4. האומנם בעלי חיים משחזרים את העבר ומתכננים את העתיד או שמא הם "תקועים בהווה"?
5. שימוש בכלים ויצורם בבעלי חיים: האומנם זה מותר האדם?
6. ניווט והתמצאות במרחב ? הדמיון בין בעלי חיים לבני אדם.
7. האם בעלי חיים יודעים לספור?
8. האם לבעלי חיים יש רגשות? הבעייתיות שבנושא לאור חסרונם של כלים למדידת רגשות בבני אדם ובבעלי חיים.
9. צורות שונות של שיתוף פעולה בין בעלי חיים (רכישה והכרת במעמד ובתפקיד של פרט בחברה ו/או בקבוצה)
10. תרבות בבעלי חיים ודרך הנחלתה

דרישות הקורס:
מטלות שוטפות ? 5% כל אחד, סה"כ 20%
מבחן סופי 80%.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00