חזרה

סילבוס

מספר קורס 1880-0606-01
שם הקורס הבודהיזם המשוגע - חכמה, שיגעון ומודרניות בתורת הזן בודהיזם
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
תכנית "כלים שלובים"/תכניות מיוחדות
מרצה פרופ' יעקב רזצרו קשר
עוזר הוראה מר אופיר מינץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: razjac@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן רוח , חדר: 255
צור קשר דוא"ל: ofirmunz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תכנית כלים שלובים
1880.0606 (תשפ"ב) פרופ' יעקב רז
הבודהיזם המשוגע- חכמה, שיגעון ומודרניות בתורת הזן בודהיזם
Crazy Buddhism: Wisdom, Madness and Modernism in Zen Buddhism
סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בנושאים הבאים:
1 . ראשית הבודהיזם- חיי הבודהה והתבוננותו בתודעה האנושית.
2 . ריקות, צורה וחמלה ומה שביניהן- מהפכת הבודהיזם המהייאני.
3 . מה שאי אפשר לדבר עליו- הדאואיזם הסיני.
4 . "אין משמעות לתורה"- צמיחת הצ'אן הסיני.
5 . מי כובל אותך?- תחילתו של הצ'אן הסיני.
6 . אם תפגוש בדרך את הבודהה, הרוג אותו- מורי הצ'אן המאוחרים.
7 . ללמוד תורה, ללמוד את עצמך ולשכוח- תחילת הזן היפני.
8 . סוטרות? ערמה של זבל- מורי זן משוגעים.
9 . הראה לי את פנייך המקוריים- עולם החידה של הקואן.
10 . חלוד, סרוט, סדוק? זן ויופי.
11 . קווי שיער מעופפים- צורה ושבירת צורה באמנות.
12 . זן עם כל דבר? האתגר של הזן העכשווי במערב.
מטלות: במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים להגיש 4 מתוך 5 מטלות לבחירה.
הרכב הציון הסופי: 20% מטלות, 80% עבודה מסכמת.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00