חזרה

סילבוס

מספר קורס 1880-0612-01
שם הקורס צורות וצלילים - לשון, אוזן ומוח
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
תכנית "כלים שלובים"/תכניות מיוחדות
מרצה ד"ר אבן-גרי כהןצרו קשר
עוזר הוראה גב' אלונה גולובצ'יקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: evan@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 12:00 - 11:00
בניין: שפות ווב , חדר: 403
צור קשר דוא"ל: alonag@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי 14:00 - 13:00
בניין: שפות ווב , חדר: 409

בתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 18:00-20:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק ביכולת הלשונית האנושית. כיצד אנחנו מפיקים שפה, תופשים שפה ומבינים שפה? ואיך ילד בן שלוש הוא "מכונה" יעילה יותר ממחשב?
הקורס יתחיל ביחידות הלשוניות הקטנות ביותר, הצלילים הלשוניים, ויתפתח לדיון במילים, ולקשר בין צלילים למבנה ומשמעות. נדון בהיבטים הנוגעים למערכות צלילים בשפות, החל מן הצד הפיזי/פיזיולוגי של הצלילים, וכלה במערכות השמיעה והתפישה שלנו, ובהשפעות שפת האם על מערכות אלה. נסיים בדיון בהתפתחות ההיסטורית של שפות שונות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00