חזרה

סילבוס

מספר קורס 1880-0801-01
שם הקורס סיפור העין: המבט באמנות
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
תכנית "כלים שלובים"/תכניות מיוחדות
מרצה פרופ' אסף פינקוסצרו קשר
עוזר הוראה מיכל עוזריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: pinkusas@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: מכסיקו אמנויות
צור קשר דוא"ל: michalo4@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תיאור קורס יצירת האמנות נחוות ומעוצבת על-ידי חילופי מבט: מבטם של הצופים ביצירה, מבטן של הדמויות בתוך היצירה זו לעבר זו, ומבטן מחוצה לה לעבר הצופים. מבט זה אינו פרמטר קבוע, אלא תפקודו תלוי בשיח התרבות של תקופה נתונה. הקורס ייבחן תיאוריות ראייה שעמדו במרכז הדיון הפילוסופי והתיאולוגי החל מאמנות יוון ועד ימינו וידון בהשפעתן על הניסיון והשיח האומנותיים תוך התייחסות למספר חטיבות מרכזיות

דרישות הקורס
א. הגשת שתי מטלות מכלל מטלות הקורס המופיעות באתר הקורס, בהתאם לדרישת המנחה.
ב. קריאת חובה: בתחילת הסמסטר יצוינו שני מאמרי חובה מתוך רשימת הקריאה המומלצת המופיעה מטה, אשר יופיעו בבחינה

מרכיבי הציון הסופי: הציון הסופי יורכב מציון הבחינה (80%) ושתי המטלות (20%).
בחינה: חלקה הראשון של הבחינה יורכב מזיהוי היצירות הנלמדות. חלק זה יבדוק את בקיאות הסטודנטים בחומר הוויזואלי. חלקה השני של הבחינה יהיה בחינת רב ברירה. השאלות יבדקו בקיאות, הבנה ויישום החומר הנלמד. כמו כן, השאלות יתייחסו לבעיות תיאורטיות של התחום ולחומר הקריאה שנדרש במהלך הסמסטר.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00