חזרה

סילבוס

מספר קורס 1880-0901-01
שם הקורס משבר האקלים וקיימות: מבט רב תחומי
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
תכנית "כלים שלובים"/תכניות מיוחדות
מרצה פרופ' רות רונןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rronen@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן רוח , חדר: 354 ג
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס מקוון שנועד להציג לסטודנטים מכל רחבי הקמפוס, את התמונה השלמה של משבר האקלים והמשבר הסביבתי.
במהלך הקורס מומחים מתחומי ידע שונים בוחנים את המורכבות של משבר האקלים והשלכותיו. בקורס מוצגות ההוכחות המדעיות לקיומו של משבר האקלים מבחינה פיסיקלית, אקלימית וסביבתית; במהלך הקורס מוצעות דרכים למדוד את ההשפעה של בני האדם ושל חברות על מערכות החיים ונסקרות התוצאות של הכחשת ההשפעה הזו. הקורס עוסק בהשלכות הפוליטיות והכלכליות של המשבר. מוצגים בקורס המקורות ההיסטוריים של המשבר וכן השינויים שחלו ביחס של האנושות אל הטבע. הקורס מציע דרכי התמודדות של מערכות המשפט והמדיניות הציבורית במשבר. כמו כן נבחנות דרכים בהן בני האדם יכולים להתמודד עם המשבר הן מבחינה טכנולוגית, והן מבחינה פוליטית ופסיכולוגית. הקורס מציג גם את טווח הפתרונות ומתווי הפעולה ביחס למשבר, כאלה שמתאפשרים במישור של המדינה, של הארגונים ושל הפרט.

המרצים בקורס הם מומחים מאוניברסיטת תל אביב מתחומי ידע שונים: מדעי הסביבה והאטמוספרה, מדעי אקלים, מדעי החיים, אקולוגיה תעשייתית, פילוסופיה, היסטוריה, גיאוגרפיה, סוציולוגיה, כלכלה, פסיכולוגיה, ארכיטקטורה (תכנון עירוני), הנדסה, משפט ומדיניות ציבורית.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00