חזרה

סילבוס

מספר קורס 1880-0901-02
שם הקורס משבר האקלים וקיימות: מבט רב תחומי
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
תכנית "כלים שלובים"/תכניות מיוחדות
מרצה פרופ' רות רונןצרו קשר
עוזר הוראה גב' זוהר בן יאירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rronen@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן רוח , חדר: 354 ג
צור קשר דוא"ל: zoharbenyair@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס מקוון ב-MOODLE בהיקף של 2 ש"ס. הקורס פתוח לצפייה במהלך הסמסטר לפי שיעורים שבועיים, לצפייה בזמן המתאים לסטודנט.
בכדי לשמור על שגרת צפייה בקורס, כל סטודנט יבצע בוחן בקיאות קצר ביום חמישי אחר-הצהריים או ביום ששי בבוקר על החומר הנלמד באותו שבוע.
הציון לקורס יינתן על סמך בחני הבקיאות (30% מהציון), ומבחן סיום - מבחן רב ברירה.

1. מבוא למשבר האקלים -
פרופ? קולין פרייס - מדעי הסביבה

2. השלכות אקלימיות וסביבתיות של התגברות אפקט החממה
פרופ? הדס סערוני ? גיאוגרפיה

3. השפעת שינוים גלובליים על מערכות טבע ?
פרופ? מרסלו שטרנברג ? מדעי החיים

4. הקשר בין פעילות האדם לבין משבר האקלים ?
ד?ר ורד בלאס ?אקולוגיה תעשייתית

5. יחס האדם לטבע והיבטים אתיים של המשבר ?
ד?ר יאיר לוי וד?ר עמיחי עמית - פילוסופיה

6. איך הגענו עד הלום? חשיבה היסטורית על האדם והטבע ?
ד?ר אמיר טייכר ופרופ? און ברק ? היסטוריה

7. הפוליטיקה של ההכחשה ?
פרופ? דני רבינוביץ? ? סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

8. פסיכולוגיה סביב משבר האקלים ?
פרופ? שושנה שילה ? פסיכולוגיה

9. תכנון עירוני בעידן המשבר ?
ד?ר טליה מרגלית ? ארכיטקטורה

10. פתרונות טכנולוגיים ?
פרופ? הדס ממן ? הנדסה

11. הפחתת זיהום: תובנות כלכליות ?
פרופ? צבי נאמן ? כלכלה

12. משבר האקלים בראי המשפט ?
פרופ? דוד שור ? משפטים

13. השלכות אזוריות של ההתחממות הגלובלית ?
פרופ? דן רבינוביץ?, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

14. מדיניות ציבורית וצמצום פליטות ברמה הלאומית ?
פרופ? אלון טל ? מדיניות ציבוריתלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00