חזרה

סילבוס

מספר קורס 1882-1401-01
שם הקורס צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
פלטפורמות חיצוניות
מרצה פרופ' יורם יצחק מרגליותצרו קשר
עוזר הוראה שיר שרםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: margalio@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: מינקהוף משפטים , חדר: 326
צור קשר דוא"ל: shirshrem@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יקנה לסטודנטים ידע והבנה בסיסיים של תפקיד המדינה בתחום החברתי-כלכלי, ויציג וינתח את כלי המדיניות המרכזיים בתחום העומדים לרשותה. המדובר בידע בסיסי (שיועבר בלא הסתמכות על ידע מוקדם, ובלא צורך בשליטה במתמטיקה) שראוי שיהא לכל תושב ובמיוחד עת מדובר בבעל זכות הצבעה.
הקורס יציג את מערכת המס ותשלומי ההעברה באופן המשלב בין צד המיסים לצד ההוצאה הממשלתית, יסביר מושגי מפתח וידון בנושאים: רווחה חברתית (אושר), פונקציית הרווחה החברתית, מוצרים ציבוריים, החצנות, אי שוויון, עוני, מינימום קיום בכבוד, המתח שבין צדק חלוקתי לבין יעילות, שכר מינימום אל מול סובסידיה לשכר (מס הכנסה שלילי), תוצר מקומי גולמי, סחר חופשי, מודלים של מס הכנסה אופטימלי, מיסוי הכנסות מהון, מיסוי המשפחה, מיסוי מתנות (פילנתרופיה), השלכות הגלובליזציה (עם דגש על מיסוי בינלאומי), וניסיון לחזות את ההתאמות המתחייבות לשוק העבודה העתידי.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00