חזרה

סילבוס

מספר קורס 1883-0101-01
שם הקורס אורח חיים בריא במאה ה-21
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
מתחברים+
מרצה ד"ר רונית יעקובוביץצרו קשר
מנחה גב' מרב פרקש סעדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: drronit@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: meravf@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אחד האתגרים הגדולים של בריאות הציבור במאה ה-21 הינו קידום ואימוץ אורח חיים בריא. הקורס מתמקד בשינוי התנהגויות הבריאות הנדרש לנוכח אורח החיים המודרני המתאפיין, בין היתר, בצריכה מוגברת של מזון מעובד, מיעוט פעילות גופנית, ריבוי 'שעות מסך', עישון, חשיפה לזיהום אוויר ועוד. זאת, תוך הבנה כי שמירה על הבריאות איננה בגדר סוגיה רפואית בלבד, אלא מושפעת מגורמים נוספים בהם גורמים חברתיים, כלכליים ופוליטיים.
העיסוק בבריאות, בדגש על מניעת מחלות, מתעצם נוכח מגיפת הקורונה - הן בשמירה על הבריאות האישית והן ברמת בריאות הציבור.

בחלק המעשי הסטודנטיות/ים ייקחו חלק בפעילויות בחינוך וקידום בריאות מתוך הפעילויות המוצעות להם, לדוגמא:

פעילות חינוכית להטמעת נושא אורח חיים בריא בבתי ספר.
קידום מודעות הבריאות במסגרות שונות בהיבטים של אורח חיים בריא.

מטרת הקורס: העלאת המודעות לבריאות ויישומה בהיבט אישי ובהיבט חברתיטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00