חזרה

סילבוס

מספר קורס 1883-0302-01
שם הקורס המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח מוצרים ופתרונות
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
מתחברים+
מרצה פרופ' ורד בלאסצרו קשר
צור קשר דוא"ל: vblass@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: פורטר - לימודי הסביבה , חדר: 206
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין דן דוד - כיתות לימוד
חדר 106
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה יחשוף את הסטודנט/ית לתיאוריה העדכנית ולשיטות יישום פרקטי בתחום של הכנסת שיקולים סביבתיים ומדידת השפעות סביבתיות בפיתוח פתרונות לאתגרים סביבתיים - חברתיים. גיבוש הפתרונות ייעשה בראיית מחזור חיים הוליסטית הלוקחת בחשבון מערכות ייצור וצריכה. במסגרת הקורס נדון בנושאים נבחרים המשפיעים על חיי כולנו ונבחן האם וכיצד ניתן להתחשב בנושאי סביבה במתן פתרונות לאתגרים סביבתיים.
הקורס ישלב עשייה פרויקטלית אתגרית שתתבסס על יעדי האו"ם לקיימות. הקורס יכלול שיעורים תיאורטיים ודוגמאות מהשטח, ובנוסף מרכיב פעילות מעשית, לטובת הגברת המודעות לשיקולים סביבתיים ולהבנת המורכבות בהטמעת השיקולים בפיתוח פתרונות לבעיות.
מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים לחשיבה הלוקחת בחשבון עקרונות קיימות בראיית מחזור חיים, בתהליך פיתוח רעיונות ופתרונות לאתגרים, וכן במגוון נושאים מקצועיים ואישיים בחיי היום יום.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00