חזרה

סילבוס

מספר קורס 1883-0604-01
שם הקורס ילדים ובעלי חיים: סוגיות ערכיות חברתיות וחינוכיות
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
מתחברים+
מרצה ד"ר טל קוגמןצרו קשר
מנחה גב' יפית בר אוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: talkog@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: yafit.bo@gmail.com
שעות קבלה בתאום מראשבניין: דן דוד - כיתות לימוד
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 278
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה הוא קורס המשלב עשייה חברתית.
בחלק התאורטי של הקורס נדון ביחסי אדם-חיה (Human-Animal Relations) מנקודת המבט של תרבות הילד והנוער. במרכז הקורס יעמוד דיון בשאלות ערכיות, חברתיות וחינוכיות הנוגעות לעיצובם של בעלי החיים במרחב של תרבות הילד, כמו גם ליחסים הממשיים המתהווים בין ילדים לבין בעלי חיים.

בקורס ייבחנו התפקידים והדימויים המרכזיים שהוענקו לבעלי החיים בתרבות האנושית במהלך ההיסטוריה, ואשר השתמרו בתרבות ימינו. נחקור וננתח את האופנים בהם מעוצבים בעלי החיים ברפרטואר של תרבות הילד והנוער העכשווית -- בספרים, בסרטים, בדימויים חזותיים ועוד. נדון בשימוש בתרבות הילד, ובפרט בערוצים החינוכיים שלה, כדי להעביר את המסר בדבר חובת האדם לדאוג לרווחת בעלי החיים, ולהפיץ את השיח הביקורתי על יחסי אדם-חיה (Critical Animal Studies) ואת המאבק למען זכויות בעלי חיים. נעמוד על האופנים הייחודיים שבהם ילדים תופסים את בעלי חיים, ועל חשיבותה של תרבות הילד והנוער לעיצוב תמונת העתיד של יחסי אדם-חיה בחברה שלנו.

בחלק המעשי של הקורס, בהנחיית גב' יפית בר-און, ישתלבו הסטודנטיות/ים בארגונים ובמוסדות העוסקים ביחסי אדם-חיה ורותמים ילדים ובני נוער לפעילות לטובת רווחת בעלי חיים, לשיפור בזכויותיהם, ולהצלה ולשימור של בעלי חיים. הפעילות המעשית תהיה בהיקף של 25 שעות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00