חזרה

סילבוס

מספר קורס 1883-0701-01
שם הקורס שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית?
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
מתחברים+
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שוויון הזדמנויות בחינוך ? מיתוס או מציאות אפשרית?
מרצה: ד"ר עודד מקדוסי
מנחה: מר יונתן לויט
מספר קורס: 1883-0701-01
סמס' ב', יום שלישי 16:15-17:45
4 נקודות זכות

בקורס זה נבקש להבין מדוע קיים אי-שוויון בהישגים ההשכלתיים של תלמידים מרקעים חברתיים שונים ומדוע אי-השוויון לא מצטמצם. הקורס יעניק מסגרת מושגית לדיון באי-שוויון, יציג תיאוריות מרכזיות מתחום הסוציולוגיה של החינוך לניתוח אי-שוויון וילווה בממצאי מחקרים אמפיריים המנסים להסביר מנגנונים לשימור ולייצור אי-שוויון. למשל, כיצד הורים והסביבה הקרובה מעצבים הזדמנויות השכלתיות ובכך תורמים לשימורו של אי-שוויון חברתי בתחום החינוך, מה קורה כאשר התלמידים נמצאים מחוץ לבית-הספר או כאשר הלמידה הופכת למקוונת וכן, כיצד מערכת החינוך מגיבה לשונות ברקע החברתי של התלמידים הלומדים בה ועד כמה היא יכולה לצמצם אי-שוויון זה. הקורס ישלב בין דיונים תיאורטיים במתכונת של סמינר לבין עשייה חברתית חינוכית עם בני נוער בבתי ספר מהפריפריה החברתית בישראל. הקורס מיועד לכל מי שמאמין/ה ומעוניין/ת בצמצום אי-שוויון בחינוך.

מבנה הקורס:
המפגשים האקדמיים במהלך הסמסטר יכללו דיונים בנושא אי השוויון והנחיה לקראת הפעילות החברתית.
מטרת הפעילות החברתית לאפשר לנוער מכלל המגזרים בחברה לפתח תמונת עתיד הכוללת לימודים אקדמיים. במסגרת זאת, הפעילות החברתית תכלול העברת מפגשי העשרה חווייתיים לבני הנוער וחשיפתם למגוון תחומי הידע הנלמדים באוניברסיטה. העברת המפגשים תעשה תוך כדי מתן דגש על פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית, טיפוח הסקרנות ועידוד המוטיבציה ללימודים. כחלק מהמעורבות החברתית, בני הנוער יגיעו לביקור באוניברסיטה בהדרכת הסטודנטים. הביקור כולל כניסה לספריות ולמעבדות המתקדמות ביותר והשתלבות בפעילויות לימודיות חווייתיות בקמפוס.

מערכי השיעור יינתנו מראש, אך נדרשת מעורבות של הסטודנטים בהתאמתם לקבוצות המשתנות ול"אני מאמין" של כל סטודנט.
* העשייה החברתית כוללת 6 מפגשים (סה"כ 25 שעות) בהם הסטודנטים יעבירו סדנאות בימי שישי בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים בזוגות לקבוצות של כ-15 בני נוער, והובלת ביקור התלמידים בקמפוס שיתקיים בבוקר יום חול לקראת סוף הסמסטר.
* הנוכחות בשיעורים, בהנחיה ובסדנאות הינה חלק מחובות הקורס ומהווה תנאי לקבלת ציון.
* לקראת שנת הלימודים יתקיים מפגש היכרות והתאמה. תאריך מדויק יפורסם בהמשך.

במסגרת הקורס יתקיימו 13 שיעורים וכן מפגש הכשרה לקראת היציאה לפעילות בבתי הספר שייערך באחד מימי השישי בבוקר.

דרישות קדם:
הקורס פתוח לסטודנטיות וסטודנטים מכל הפקולטות החל מהשנה הראשונה ללימודי התואר הראשון. הפעילות דורשת יכולת עמידה מול קהל ועל הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ואהבה לבני נוער.

מרכיבי הציון :
השתתפות פעילה בכיתה 20%
פעילות חברתית 50%
הגשת מטלה מסכמת 30%טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00