חזרה

סילבוס

מספר קורס 1883-0901-01
שם הקורס האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
מתחברים+
מרצה ד"ר רונית פוריאןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: purianro@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: מיטשל סטודנט
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 18:00-20:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה יפגיש את הסטודנטים עם דילמות אתיות, ועם היבטים פסיכולוגיים, סוציולוגיים, כלכליים וגיאוגרפיים בעידן של ביג דטה, מערכות מידע, אלגוריתמים וטכנולוגיות אוטונומיות וחכמות. תופעות דרמטיות שמאפיינות את העשורים האחרונים הן הגידול באוכלוסיית הערים, והעמקת השליטה של שירותים דיגיטליים בחיי היומיום. מערכות מרושתות המאפשרות זרימות של נתוני עתק חוללו שינויים נרחבים בכללי המשחק הכלכליים והחברתיים. כיצד בני האדם משפיעים על הטכנולוגיה ומעצבים אותה? מהי ה"אחריות" הנדרשת בעיצוב טכנולוגיות אוטונומיות וחכמות? למי שייך המידע, ואיך רצוי לשתף נתונים? השינויים המהירים באים לידי ביטוי בשאלות חדשות, מסמסטר לסמסטר: שאלות על פרטיות וניתוח התנהגויות, מסחר בנתונים, עיצוב תודעה, וקרבות שליטה בחברות ובמדינות. נוכח פערי הידע הגדלים והקיטוב בין מגזרים, איך מגינים על הזהות הדיגיטלית של יחידים וחברות בעידן של למידת מכונה ואוטומציה מוגברת? בקורס נסקור את יחסי גומלין בין הפיזי לדיגיטלי, בדפוסי התנועה, בהתפשטות תחלואה, בתרבות ובערכים. הרצאות המבוא בקורס יספקו את הרקע ומושגי היסוד הנדרשים: היבטים חברתיים, התנהגותיים וסביבתיים בעידן הערים החכמות.
הקורס ישלב עשייה חברתית, שתתבצע בפרויקט קבוצתי. הדגש בפרויקט יהיה על פיתוח מסגרות לאיסוף ולניתוח הנתונים ? להמחשת החשיבות שבארגון המידע וניהול הנתונים, ולהכרת כלים בתחום. הסטודנטיות/ים יקשרו את הידע התיאורטי לכדי ידע יישומי, על ידי התנסות בזיהוי צורך, תכנון פתרון והוצאתו לפועל תוך הפעלת שיקולים אתיים וחברתיים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00