חזרה

סילבוס

מספר קורס 1883-1004-01
שם הקורס ללא גבולות(?) תנועה והגירה במציאות גלובלית
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
מתחברים+
מרצה ד"ר רוית תלמי - כהןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ravitco2@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


בקורס זה נלמד על הגירה של אנשים, הון ורעיונות. ננתח את משמעות הגבולות הפיזיים והתודעתיים, ונבחן האם במציאות פוסט-קורונה הרשתות החברתיות והאינטרנט פתחו אפשרויות של תנועה גם ללא תנועה פיזית. בקורס נדון בסוגיות שונות, כגון: מפת האינטרסים של הגירה; מקומם של ארגונים במציאות של הגירה; משמעות הגבולות במציאות של הגירה; איך מתייחסים לאי-שוויון בהגירה; האם יש תרבות של מהגרים וכיצד הגירה משפיעה על היבטים כלכליים ובריאותיים ומושפעת מהם.
הסטודנטים יפעלו בארגונים הפועלים עם מהגרים מקבוצות שונות (עולים / מהגרי עבודה / מבקשי מקלט) כ 30 שעות במהלך הסמסטר ויתעמקו באחת מהסוגיות המוצגות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00