חזרה

סילבוס

מספר קורס 1883-1005-01
שם הקורס מניעים שינוי? ? יזמים חברתיים בישראל
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
מתחברים+
מרצה ד"ר רוית תלמי - כהןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ravitco2@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ד
יום ג
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

איך נוצר שינוי חברתי? מה אפשר ללמוד מא.נשים שהקימו מיזם חברתי? איך אני יכול.ה ליצור שינוי חברתי? מה המשמעות של עשיית טוב? האם תמיד צריך לשנות/ להתערב?
הקורס מאפשר חשיבה ופעולה אודות המשמעות של מעורבות ויזמות חברתית. הקורס משלב עשייה חברתית הכוללת התנסות בפתרון לאתגר חברתי עכשווי (25 שעות אקדמיות). הסטודנטיות.ים יכירו את המגזרים השונים, את תפקיד החברה האזרחית וילמדו מודלים מרכזיים בנושא יזמות חברתית בינהם המודל הלוגי, design thinking וכשירות תרבותית. במודלים אלו ישתמשו במסגרת ההתנסות המעשית. כמו כן, הסטודנטיות.ים ייחשפו לסוגי אקטיביזם שונים- פוליטי, חינוכי וסביבתי ולארגונים הפועלים במרחב החברתי ויקבלו כלים להתמודדות עם אתגרים עכשוויים.
הקורס מבוסס על הרצאות, הרצאות אורח של דמויות מפתח בשדה היזמות החברתית, סרטים וביצוע בפועל של פרויקט.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00