חזרה

סילבוס

מספר קורס 1884-0201-01
שם הקורס מבוא ליזמות חברתית
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
יזמות
מרצה ד"ר ענבל אבוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: inbalitta@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 16:00-18:00
בניין דן דוד - כיתות לימוד
חדר 110
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק ברקע ההיסטורי והכלכלי ליזמות חברתית בעולם ובישראל; בחלקו הראשון הקורס נעסוק במקורות האידאולוגים הכלכליים והחברתיים של היזמות החברתית ובמושגים המקיפים ומרכיבים את עולם היזמות החברתית (עמותה, קרנות, פילנתרופיה, ארגוני שינוי, אקטיביזם חברתי ועוד). החלק השני יעסוק במודלים שונים הקיימים בעולם המשלבים בין מרכיבים עסקיים לחברתיים - עסקים-חברתים, קואופרטיבים , פרוייקטים מניבי הכנסות בעמותות ועוד. וחלקו האחרון של הקורס יעסוק בהיבטים ארגוניים וניהוליים של מיזמים חברתיים ? מדידה והערכה, משאבי אנוש ומערך המשילות.

הקורס ילווה בהרצאות אורח של דמויות מפתח בשדה היזמות חברתית ? משקיעים, יזמים ומנהלים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00