חזרה

סילבוס

מספר קורס 1884-0203-01
שם הקורס דגמים של יזמות
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
יזמות
מרצה ד"ר ירון כהן-צמחצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yctc@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 18:00-20:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 326
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היזם - המונע מתוך חזונו - מפעיל יכולות שונות בכדי להביא את הרעיון היזמי למציאות ועל ידי כך הוא משבש את המצב הקיים תוך כדי יצירת עולם חדש. לצורך כך הוא נדרש לתכונות מגוונות של תכנון, ארגון וביצוע. היזם, במודע או שלא, פועל כמו מדען: הוא חוקר את המציאות, מזהה את מבניה ומבין היכן וכיצד הוא צריך לפעול. אם אכן על היזם לחשוב כמדען, אזי יש לבחון את פעולותיו והצלחתו באמצעות כלים מתחום הפילוסופיה של המדע ? כיצד אנחנו יודעים על המציאות, מה אנחנו יכולים לדעת, ומה בעצם אפשר לעשות עם מה שאנחנו יודעים.
מתוך רציונל זה, ננתח בקורס את הצלחתם של כמה מהיזמים הטובים ביותר שצמחו בשנים האחרונות ונעמוד על הדומה והשונה ביניהם לאור ניתוח פילוסופיית המדע שעומדת בבסיס ניהולם: לדוגמה - סטיב ג'ובס ייבחן לאור משל המערה של אפלטון; ג'ף בזוס יהווה בשבילנו מודל מושלם ליזם האריסטוטלי; המהפכנות של איילון מאסק תיבחן על פי תפיסת המהפכות המדעיות של תומאס קוהן; ותפיסת ההשקעות של באפט לעומת זו של סורס ו/או נסים טאלב תיבחן על פי הבנתם את היכולת להכיר את המציאות.
מקורות הלמידה בקורס יהיו בעיקר הביוגרפיות שנכתבו על יזמים מצליחים אלו.
התלמיד בקורס ישיג 3 מטרות:
? היכרות עם הסוגיות המרכזיות בפילוסופיה של המדע
? הבנה רחבה של העיקרון היזמי וניתוחו באופן מקורי
? למידה על האופן שבו היזמים המוצלחים ביותר בעולם עשו את זה בפועללסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00