חזרה

סילבוס

מספר קורס 1884-0304-01
שם הקורס התהליך היזמי
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
יזמות
מרצה גב' נוגה קפצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nogakap@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מאגד את למידת הכלים והאתגרים של יזמים ויזמיות בהובל מיזם חדש דרך ניתוח ולמידה של מקרי בוחן. מטרת הקורס היא להראות את הקשר וקשרי הגומלין שבין הכלים שנלמדו בקורסים השונים (ניהול צוות, מודלים עסקיים, אסטרטגיה, תכנית עסקית, מקורות המימון, הערכת שווי וכד') לאורך חיי הקמת מיזם חדש.
השיעורים משלבים מידה רבה של מרצים אורחים מהתעשייה, הרצאות, דיונים, ניתוחי אירוע, ומצגות המיועדים להעניק את התשתית היישומית ולהמחיש את האופן שבו באים לידי ביטוי השיטות והכלים המשמשים להובלת צוותים יזמיים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00