חזרה

סילבוס

מספר קורס 1886-1812-01
שם הקורס מבוא למדעי הנתונים 1
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
בינה מלאכותית ומדעי הנתונים
מרצה ד"ר ויאצסלב נובגורודובצרו קשר
עוזר הוראה יובל מילואצרו קשר
צור קשר דוא"ל: slavanov@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: yuvalmilo@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סילבוס לקורס "מבוא למדעי הנתונים 1" (1DS (3 ש"ס
מרצה: ד"ר סלבה נובגורודוב
מטרת הקורס: הכרת סוגי מאגרי מידע ונתונים מסוגים שונים. לימוד אופני הגישה, השימוש והניהול של
מאגרים אלה.
דרישות קדם: 1CS או כל קורס תכנות בפיתון, 1Math או כל קורס בהסתברות וסטטיסטיקה (את החומר
באלגברה ניתן להשלים לבד ע"י צפיה עצמאית בשתי ההרצאות הראשונות של 1Math(
דרישת סיום: בחינת כיתה.
שיעור נושא
.1 מבוא ? ניתוח נתונים מהו? מה זה מדעי הנתונים? סוגיות אתיות. מטרות הקורס
וסקירת הנושאים שיועברו
.2 ריענון תיכנות בפייתון ? חזרה על פקודות שימושיות, עבודה עם Jupiter
notebooks
.3 סוגי נתונים ? unstructured ,structured, טקסט, תמונה, צליל. שיטות כלליות
לעבודה עם נתונים כאלה
[רקע דרוש מ 1Math: מטריצות, וקטורים]
.4 עבודה עם נתונים בפייתון ? טעינת נתונים, טרנספורמציות, ניקיון והכנה
.5 מבוא לעבודה עם data structured ? יצירת טבלאות, תשאול בסיסי ב SQL,
הכנסה, עדכון, ומחיקת נתונים
.6 מבוא לעבודה עם טקסט ? tokenization, פיצול משפטים, דמיון טקסט, שיטות
מתקדמות
[רקע דרוש מ 1Math: מרחק בין וקטורים]
.7 משימות שימושיות בעבודה עם טקסט ? relations ,analysis sentiment
extraction
[רקע דרוש מ 1Math: חוק בייס]
.8 ויזואליזציה של נתונים ? שיטות שימושיות
[רקע דרוש מ 1Math: ממוצע, חציון, היסטוגרמות]
.9 עבודה עם נתונים גולמיים באינטרנט ? crawling Web ,scraping Web
.10 ניתוח של נתונים אינטרנטיים ? חילוץ תובנות מנתוני Web) מבוא לניתוח נתונים)
.11 בניית פתרונות קצה לקצה על סמך הנתונים שחולצו מהאינטרנט, ארגון של
הנתונים (structuring(, עדכון נתונים על בסיס איחוד/שינוי/ניקוי של הנתונים
המקוריים.
.12 דוגמאות לשימושים פרקטיים שניתן לממש על סמך החומר הנילמד עד כה
.13 סיכום וחזרה על החומר שנלמד בקורסטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםצעדים ראשונים במדמ''ח (18861810) +מושגי יסוד במתמטיקה (18861811) אוצעדים ראשונים במדעי המחשב (18820301)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00