חזרה

סילבוס

מספר קורס 1886-1813-01
שם הקורס מבוא למדעי הנתונים 2
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
בינה מלאכותית ומדעי הנתונים
מרצה ד"ר ויאצסלב נובגורודובצרו קשר
צור קשר דוא"ל: slavanov@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ד
יום
שעות
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סילבוס לקורס "מבוא למדעי הנתונים 2" (2DS (3 ש"ס
מרצה: ד"ר סלבה נובגורודוב
דרישות מקדימות : 1DS
דרישת סיום: בחינת כיתה.
.1 מבוא ללימוד מכונה ? סוגים שונים של לימוד מכונה (unsupervised/supervised(, למה
בכלל צריך? סוגיות אתיות
.2 מערכות למידת מכונה ? הסבר בסיסי ודוגמאות על איך מלמדים מכונה
[רקע דרוש מ 1Math: הסתברות של משתנים בלתי תלויים, חישוב הסתברות]
.3 למידה unsupervised ? סקירה כללית, הדגמה ע"י means-k ,clustering
[רקע דרוש מ 1Math: מרחקים בין וקטורים]
.4 למידה supervised ? סקירה כללית של סוגי learning supervised, רגרסיה לעומת
שיטות קלסיפיקציה
[רקע דרוש מ 1Math: חוק בייס, רגרסיה]
scrapping, crowdsourcing, data generation - מתוייגים נתונים השגת .5
.6 גרסיה לינארית ? הסבר, שימושים, דוגמאות מהעולם האמיתי
[רקע דרוש מ 1Math: רגרסיה]
.7 נאייב בייס? הסבר, שימושים, דוגמאות מהעולם האמיתי
[רקע דרוש מ 1Math: חוק בייס]
.8 הערכה של איכות התוצאות ? הערכה בעזרת נתונים מתויגים, ,recall/precision
RMSE, AUC
.9 מבוא ל NLP? שימוש בembeddings word, דוגמאות מהעולם האמיתי
[רקע דרוש מ 1Math: מטריצות, וקטורים]
.10 מבוא לרשתות ניורונים ? סקירה כללית ברמה אינטואיטיבית
[רקע מ 1Math: מטריצות ווקטורים, פעולות על מטריצות, בעיקר מכפלה]
.11 שיטות למידה מתקדמות ? סקירה של שיטות art-the-of-state ובעיות שנפתרות על
ידיהן
.12 דוגמאות לשימושים פרקטיים שניתן לממש על סמך החומר שנלמד בשני הקורסים
למדעי הנתונים יחדיו
.13 סיכום וחזרה על החומר שנלמד בקורס 2טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםצעדים ראשונים במדמ''ח (18861810) +מושגי יסוד במתמטיקה (18861811) +מבוא למדעי הנתונים 1 (18861812) אוצעדים ראשונים במדעי המחשב (18820301) +מושגי יסוד במתמטיקה (18861811) +מבוא למדעי הנתונים 1 (18861812)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00