logo מידע למתעניינים/מועמדים logo 
חישוב ממוצע בגרות מותאם


מקצועות חובה
ציון יח. לימוד מקצוע 
  אזרחות 
  אנגלית 
  מתמטיקה 
   היסטוריה/תע"י 
  (הבעה עברית (למגזר היהודי 
  (ספרות (למגזר היהודי 
  (תנ"ך   (למגזר היהודי 
  (ערבית (למגזר הערבי 
  (עברית (למגזר הערבי 
מקצועות בחירה
ציון יח. לימוד מקצוע 
  אלקטרוניקה 
  אמנות 
  ביולוגיה 
  גיאוגרפיה 
  חקלאות 
  חשמל 
  כימיה 
  מדעי החברה 
  מדעי המחשב 
  מוסיקה 
  מחשבת ישראל 
  מכשור ובקרה 
   מכניקה הנדסית 
מקצועות בחירה
ציון יח. לימוד מקצוע 
  ערבית 
  פיזיקה 
  פסיכולוגיה 
  צרפתית 
   שפה זרה אחרת 
  תורה שבע"פ 
  תלמוד 
  אחר עם בונוס 
  אחר עם בונוס 
  אחר עם בונוס 
  אחר ללא בונוס 
  אחר ללא בונוס 
  אחר ללא בונוס 

Clear          

לרשימה המלאה של מקצועות הבחירה הנוספים המקבלים בונוס, נא להקיש  כאן