tau logoמועדי בחינות
הצגת מועדי בחינות עבור: שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)  
דף: 1
מספר קורס ⯅שם קורססמסטרמועדתאריךשעהסוג מטלה
 0300-5031  מבוא לביולוגיה לכימאים  א' א26/01/202208:50בחינה סופית
ב18/02/202209:00בחינה סופית
נ26/06/202209:00בחינה סופית
 0321-1100  אלגברה לינארית לפיזיקאים  א' א11/01/202209:00בחינה סופית
ב06/02/202209:00בחינה סופית
נ20/05/202209:00בחינה סופית
 0321-1104  מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה  ב' א03/07/202209:00בחינה סופית
ב19/08/202209:00בחינה סופית
 0321-1118  פיזיקה קלאסית 1  א' א01/02/202209:00בחינה סופית
ב05/08/202209:00בחינה סופית
נ18/09/202209:00בחינה סופית
 0321-1119  פיזיקה קלאסית 2  ב' א24/07/202209:00בחינה סופית
ב11/09/202209:00בחינה סופית
 0321-1121  מחשבים לפיזיקאים (באנגלית)  א' א14/02/202209:00בחינה סופית
ב25/03/202209:00בחינה סופית
נ21/09/202209:00בחינה סופית
 0321-1201  יחסות פרטית  ב' א16/06/202209:00בחינה סופית
ב12/08/202209:00בחינה סופית
 0321-1836  הסתברות וסטטיסטיקה  ב' א27/06/202209:00בחינה סופית
ב01/08/202209:00בחינה סופית
 0321-1838  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1  א' א24/01/202208:50בחינה סופית
ב04/03/202209:00בחינה סופית
נ27/05/202209:00בחינה סופית
 0321-1839  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2  ב' א15/07/202209:00בחינה סופית
ב04/09/202209:00בחינה סופית
 0321-2102  גלים אור ואופטיקה  א' א07/02/202209:00בחינה סופית
ב11/03/202209:00בחינה סופית
נ13/09/202209:00בחינה סופית
 0321-2103  קוונטים 1  ב' א21/07/202209:00בחינה סופית
ב18/08/202209:00בחינה סופית
 0321-2105  מכניקה אנליטית  א' א23/01/202208:50בחינה סופית
ב18/02/202209:00בחינה סופית
נ13/05/202209:00בחינה סופית
 0321-2111  פיזיקה תרמית  ב' א21/06/202209:00בחינה סופית
ב31/07/202209:00בחינה סופית
 0321-2117  שיטות נומריות בפיזיקה  א' א16/01/202209:00בחינה סופית
ב12/04/202209:00בחינה סופית
נ07/09/202209:00בחינה סופית
 0321-2130  שיטות בפיזיקה עיונית 1  א' א31/01/202209:00בחינה סופית
ב01/04/202209:00בחינה סופית
נ14/08/202209:00בחינה סופית
 0321-2131  שיטות בפיזיקה עיונית 2  ב' א07/07/202209:00בחינה סופית
ב10/08/202209:00בחינה סופית
 0321-3101  קוונטים 2  א' א27/01/202208:50בחינה סופית
ב25/03/202209:00בחינה סופית
נ27/05/202209:00בחינה סופית
 0321-3103  מבוא למצב מוצק  א' א03/02/202209:00בחינה סופית
ב08/04/202209:00בחינה סופית
נ22/07/202209:00בחינה סופית
 0321-3108  מבוא לאסטרופיזיקה  ב' א08/07/202209:00בחינה סופית
ב12/08/202209:00בחינה סופית
 0321-3109  אלקטרומגנטיות אנליטית  א' א20/01/202208:50בחינה סופית
ב16/02/202209:00בחינה סופית
 0321-3113  מצב מוצק ב  ב' א16/06/202209:00בחינת בית
ב24/07/202209:00בחינת בית
 0321-3804  מבוא לחלקיקים וגרעין  ב' א15/07/202209:00בחינה סופית
ב19/08/202209:00בחינה סופית
 0321-3811  מבוא לכימיה פיזיקלית לפיזיקאים  ב' א29/06/202209:00בחינה סופית
ב05/08/202209:00בחינה סופית
 0321-3818  חומרה קוונטית  ב' א04/07/202209:00בחינה סופית
ב08/08/202209:00בחינה סופית

    


tau logohourglass00:00