tau logoמועדי בחינות
הצגת מועדי בחינות עבור: שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)  
דף: 1
מספר קורס ⯅שם קורססמסטרמועדתאריךשעהסוג מטלה
 0300-0300  מבוא למדעי הנתונים  ב' א04/07/202314:00בחינה סופית
ב20/09/202309:00בחינה סופית
 0300-5031  מבוא לביולוגיה לכימאים  א' א13/02/202309:00בחינה סופית
ב08/03/202309:00בחינה סופית
נ09/06/202309:00בחינה סופית
 0321-1100  אלגברה לינארית לפיזיקה  א' א26/01/202309:00בחינה סופית
ב23/02/202309:00בחינה סופית
 0321-1104  מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה  ב' א17/07/202309:00בחינה סופית
ב03/09/202309:00בחינה סופית
 0321-1118  פיזיקה קלאסית 1  א' א19/02/202309:00בחינה סופית
ב13/08/202309:00בחינה סופית
 0321-1119  פיזיקה קלאסית 2  ב' א07/08/202309:00בחינה סופית
ב20/09/202309:00בחינה סופית
 0321-1121  Computers for Physics  א' א28/02/202309:00בחינה סופית
ב31/03/202309:00בחינה סופית
 0321-1201  יחסות פרטית  ב' א07/07/202309:00בחינה סופית
ב22/08/202309:00בחינה סופית
 0321-1836  הסתברות וסטטיסטיקה  ב' א12/07/202314:00בחינה סופית
ב17/08/202309:00בחינה סופית
 0321-1838  מבוא מתמטי לפיזיקה 1  א' א13/02/202309:00בחינה סופית
ב24/03/202309:00בחינה סופית
נ09/06/202309:00בחינה סופית
 0321-1839  מבוא מתמטי לפיזיקה 2  ב' א01/08/202309:00בחינה סופית
ב11/09/202309:00בחינה סופית
 0321-2102  גלים אור ואופטיקה  א' א21/02/202309:00בחינה סופית
ב17/03/202309:00בחינה סופית
נ12/05/202309:00בחינה סופית
 0321-2103  קוונטים 1  ב' א04/08/202309:00בחינה סופית
ב05/09/202309:00בחינה סופית
 0321-2105  מכניקה אנליטית  א' א05/02/202309:00בחינה סופית
ב02/03/202309:00בחינה סופית
 0321-2111  פיזיקה סטטיסטית  ב' א11/07/202309:00בחינה סופית
ב15/08/202309:00בחינה סופית
נ17/12/202309:00בחינה סופית
 0321-2117  Numerical Methods for Physics  א' א29/01/202309:00בחינה סופית
ב26/02/202309:00בחינה סופית
 0321-2130  שיטות בפיזיקה עיונית 1  א' א12/02/202309:00בחינה סופית
ב09/03/202309:00בחינה סופית
 0321-2131  שיטות בפיזיקה עיונית 2  ב' א20/07/202309:00בחינה סופית
ב24/08/202309:00בחינה סופית
 0321-3101  קוונטים 2  א' א10/02/202309:00בחינה סופית
ב10/03/202309:00בחינה סופית
 0321-3103  מבוא למצב מוצק  א' א19/02/202309:00בחינה סופית
ב24/03/202309:00בחינה סופית
 0321-3108  מבוא לאסטרופיזיקה  ב' א18/07/202309:00בחינה סופית
ב13/08/202309:00בחינה סופית
נ11/10/2023בחינה סופית
 0321-3109  אלקטרומגנטיות אנליטית  א' א02/02/202309:00בחינה סופית
ב01/03/202309:00בחינה סופית
 0321-3119  תורת הרצף  א' א27/01/202309:00בחינה סופית
ב23/02/202309:00בחינה סופית
 0321-3157  פרדוכסים של תורת הקוונטים  ב' א09/07/202309:00בחינה סופית
ב20/08/202309:00בחינה סופית
 0321-3804  מבוא לחלקיקים וגרעין  ב' א30/07/202309:00בחינה סופית
ב23/08/202309:00בחינה סופית

    


tau logohourglass00:00