tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0321-3118   קב': 01מעבדה בפיזיקה ג-שנתית - אנגלית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' סוכובסקי חייםמעבדהפיזיקה-שנקר109א09:00-12:00 א'
מעבדהפיזיקה-שנקר109א13:00-16:00 א'
מעבדהפיזיקה-שנקר109ד09:00-12:00 א'
מעבדהפיזיקה-שנקר109ד13:00-16:00 א'
מעבדהפיזיקה-שנקר109ב09:00-12:00 ב'
מעבדהפיזיקה-שנקר109ב13:00-16:00 ב'
מעבדהפיזיקה-שנקר109ד09:00-12:00 ב'
מעבדהפיזיקה-שנקר109ד13:00-16:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00