tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0321-3808   קב': 01מעבדה בפיזיקה ג- א' -אנגלית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' סוכובסקי חייםמעבדהא09:00-12:00 א'
מעבדהא13:00-16:00 א'
מעבדהד09:00-12:00 א'
מעבדהד13:00-16:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00