tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0349-1606   קב': 01מבוא לגיאואינפורמטיקה א'- היבטים של מיפוי וחישה מרחוק
מדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' צ'ודנובסקי אלכסנדרהשיעור ותרגיליד אבנר120ב10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00