tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0421-3811   קב': 01פרקים נבחרים בביולוגיה של הסרטן
מדעי החיים/מחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן-ברוך עדיתשיעורבריטניה006ב14:00-16:00 ב'
ד"ר מאיו ליאור
ד"ר מורבינסקי דינורה
ד"ר קרוואני ורד
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00