tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0421-3816   קב': 01מבוא לביולוגיה מבנית
מדעי החיים/מחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן-טל נירשיעורא12:00-13:00 א'
פרופ' הירש יואל
פרופ' בן-טל נירשיעורד10:00-12:00 א'
פרופ' הירש יואל
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0421-3816   קב': 02מבוא לביולוגיה מבנית
מדעי החיים/מחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר כספי עידותרגילא13:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00