tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0431-3896   קב': 01זיהוי מינים בעידן הגנטי - כלים יישומיים
מדעי החיים/בית הספר לזואולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ברונשטין עמרימעבדה א'
פרופ' הושון-פופקו דורותה
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00