tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0431-4603   קב': 01ביוסטטיסטיקה
מדעי החיים/בית הספר לזואולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גפן אלישיעורד10:00-12:00 א'
פרופ' הולצמן רועי אלפרד
ד"ר שפיגל אור
פרופ' גפן אלישיעורה14:00-15:00 א'
פרופ' הולצמן רועי אלפרד
ד"ר שפיגל אור
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית, ☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
0431-4603   קב': 02ביוסטטיסטיקה
מדעי החיים/בית הספר לזואולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פרייסבלום שלמהתרגילה15:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00