tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות




שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0431-4621   קב': 01מיומנויות מחקר
מדעי החיים/בית הספר לזואולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר דורצ'ין נטעסמינרא08:30-10:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 



tau logohourglass00:00