tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0452-3117   קב': 01שיטות בביולוגיה מולקולרית ותאית
מדעי החיים/מחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אשרי אורישיעורד12:00-14:00 א'
ד"ר ברזל עדי
פרופ' לדרקרמר ז'ררדו זלמר
ד"ר מאיו ליאור
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00